Deel deze kracht!

Mijn kracht van limburg:

Dit was een, in de middeleeuwen, opgerichte lokale militie bestaande uit burgers om hun stad of dorp te beschermen en te verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer ed. Deze historische schutterijen ontwikkelden zich in de 19e eeuw geleidelijk tot de huidige folkloristische schutterijen die je nu nog in vele dorpen tegenkomt en een sociaal cultureel én toeristisch karakter hebben. In Limburg is dit schuttersdoelen nog erg actief; denk hierbij aan het OLS maar ook bijv. bij het koningvogelschieten met Pinksteren én de bronkprocessies in Zuid Limburg (gem. Eijsden-Margraten) waar ze jaarlijks in meegaan. Het OLS heeft zelfs de status van nationaal immaterieel cultureel erfgoed verworven in 2014! Dus in het logo voor Limburg mogen de schutterijen zeker niet ontbreken!

Breng uw stem uit