“de koeltoren was een beeldvormend object in de mijnstreek, hoewel er al veel verloren zijn gegaan blijft hij ook nog een beeld vormend object bij de huidige industrie”

Deel deze kracht!

Mijn kracht van limburg:

de koeltoren als teken voor de oude mijnindustrie maar ook voor de moderne industrie zoals chemelot, akzo, enegiecentrales

Breng uw stem uit